Tabela zawiera wyniki badań laboratoryjnych paliwa sprzedawanego na stacji w dniu kontroli.

- litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).

- symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:

G- Gęstość w temp. 15ºC
MON- Motorowa liczba oktanowa MON
RON- Badawcza liczba oktanowa RON
S- Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150- Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250- Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350- Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70- Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95%- Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP- Temperatura końca destylacji
Sf-R- Pozostałość po destylacji
TZ- Temperatura zapłonu
VP- Prężność par, DVPE
E – przekroczona zawartość eterów,
O – przekroczona zawartość tlenu,
Me – przekroczona zawartość metanolu,
B – przekroczona zawartość benzenu.

W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.

Kontrola stacji paliw do_18 grudnia 2009 r.

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • PDF
 • Poleć
 • RSS
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wahacz
 • Wykop
 • Śledzik